Børn og afsked

Inkludér også de yngre familiemedlemmer

Mange mennesker mener, at det er bedst at skåne børnene for at skulle håndtere døden. Dog er det ofte tilfældet, at børn kan klare at se og høre mere, end voksne tror. 

Hvis de på en kærlig og åben måde bliver involveret i det, der foregår, fjerner det usikkerhed og mange tanker, som kan være endnu sværere at håndtere. 

Den slags situationer vil kun skabe frygt og give dem en følelse af at være udelukket.

For de fleste vil det være vigtigt at deltage aktivt i processen omkring farvelceremonien – for eksempel ved at lægge tegninger, slik eller legetøj sammen med den afdøde i kisten, vælge en sang, der skal synges, eller et stykke musik, der skal spilles.

Naja Genet May har mange års erfaring med børns reaktioner på triste begivenheder i deres liv, især på grund af hendes baggrund som pædagog.

Vi mener, at den mest hensigtsmæssige måde at beskytte børnene på er ved at lade dem deltage. 

Derfor er vi mere end villige til at vejlede pårørende og deres børn gennem processen med farvelceremonien.

Hvad siger kunderne

★★★★★

Læs de rørende og personlige udtalelser fra vores kunder, der har oplevet Unik Afskeds unikke og hjertevarme service.