Handelsbetingelser

Generelle oplysninger

Unik Afsked ApS
CVR-nummer: 35413677
Frederiksberg Allé 11
1621 København
Telefon: (+45) 31 32 36 33
Email: info@unikafsked.dk

Ydelser og priser

 • Vores ydelser inkluderer honorar, køb af kiste, opstilling og klargøring, kisteilægning, ekstra medhjælp, hygiejnetillæg, evt. køb af urne, kørsler, m.v.
 • Priser for vores ydelser kan variere afhængigt af individuelle ønsker og behov. Vi tilbyder skræddersyede løsninger, og priserne vil inden selve det praktiske arbejde påbegyndes blive angivet i en detaljeret skriftlig aftale.

Betalingsvilkår

 • Betalingsbetingelserne for vores ydelser vil blive specificeret i den skriftlige aftale, der indgås med pårørende. Faktura fremsendes et par dage efter bisættelse eller begravelse er gennemført. Betalingsfrist er 8 dage netto. Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gældende lovgivning.
 • Vi accepterer betaling af faktura via bankoverførsel

Annullering og ændringer

 • Eventuelle annulleringer eller ændringer af vores ydelser skal meddeles skriftligt og senest 24 timer efter indgået skriftlig aftale for at undgå eventuelle gebyrer eller ekstra omkostninger, herunder ændring af i forvejen aftalt og planlagt forløb i forbindelse med begravelse.

Klager

 • Vi stræber altid efter at yde den bedst mulige service. Hvis du har klager eller feedback, bedes du kontakte os direkte, så vi kan arbejde sammen for at løse eventuelle problemer.

Fortrolighed og databeskyttelse

 • Vi beskytter pårørendes personlige oplysninger og overholder alle gældende love og regler om databeskyttelse. Vores fulde privatlivspolitik er tilgængelig på vores websted.

Ansvarsfraskrivelse

 • Unik Afsked påtager sig ikke ansvar for skader eller tab, der måtte opstå som følge af uforudsete omstændigheder eller tredjepartsfejl.

Lov og tvister

 • Enhver tvist eller uoverensstemmelse mellem Unik Afsked og pårørende vil blive forsøgt løst gennem forhandling og mediation. Hvis en løsning ikke kan findes, vil tvisten blive afgjort i overensstemmelse med dansk lovgivning og ved retten på Frederiksberg eller København.

Tidsplan og tilgængelighed

 • Unik Afsked har åbent på telefonen hele døgnet. I ydertiderne uden for almindelig arbejdstid på hverdage er telefonopkald dog fortrinsvis forbeholdt de, der har behov for hjælp af mere akut karakter.

Transport

 • Udover grundbeløb for kørsler med kiste indenfor 10 kilometer beregnes en kilometerpris på kr. 27,- pr. kørt kilometer samt aftentillæg efter kl. 16.00 samt i weekender og på helligdage.

Aftale om begravelse eller bisættelse

 • Efter samtale med pårørende fremsendes i løbet af et til to døgn et samlet overblik over forløb, huskeliste og ydelser samt et økonomisk overslag hvor alle relevante omkostninger er listet op ud fra de ønsker og den plan, vi i samarbejde har lagt.

Kørsel til kirkegård eller krematorium

 • Unik Afsked opkræver alene betaling for kørsel med afdøde i kiste eller med aske i urner efter forudgående aftale med pårørende.

Misligholdelse af aftalen

 • Såfremt indgået aftale om betaling ikke overholdes af pårørende, vil der blive fremsendt en rykkerskrivelse efter 10 dage. Denne vil være tillagt et rykkergebyr. Efter fremsendelse af i alt tre rykkerskrivelser vil vores fordring blive videresendt til Advokat og retslig inkasso.